Băn khoăn dự luật cho phá sản ngân hàng

Vì sao đơn vị nhà nước thua lỗ nhưng ‘khó’ tan vỡ nợ?

Doanh nghiệp nhà nước chẳng thể trả được nợ thì cho tan vỡ nợ

Nếu không muốn tan vỡ nợ, đơn vị nhất thiết phải tránh 4 điều này

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các doanh nghiệp tín dụng đang được Quốc hội ưng chuẩn ưng chuẩn tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, trong đó đáng lưu ý có quy định về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp tín dụng được kiểm soát khác lạ, phương án tan vỡ nợ.

Theo Đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng), cho rằng giữa Luật Phá sản năm 2014 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các doanh nghiệp tín dụng đã có sự khác nhau về điều kiện yêu cầu mở thủ tục tan vỡ nợ.

Điều 98 của Luật Phá sản năm 2014 quy định “sau khi Ngân hàng nhà nước có văn bản kết thúc kiểm soát khác lạ, văn bản kết thúc vận dụng hoặc không vận dụng giải pháp hồi phục tài năng tính sổ mà doanh nghiệp tín dụng vẫn mất tài năng tính sổ thì những người sau đây có quyền và bổn phận nộp đơn yêu cầu mở thủ tục tan vỡ nợ”. Trong khi đó dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng quy định “doanh nghiệp tín dụng được kiểm soát khác lạ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục tan vỡ nợ theo quy định luật pháp về tan vỡ nợ sau khi có phương án tan vỡ nợ được ưng chuẩn”.

Tại Điều 145, trường hợp đặt doanh nghiệp tín dụng vào tình trạng kiểm soát khác lạ. Đại biểu Phùng Thị Thường (đoàn Vĩnh Phúc) cho rằng cấp thiết kế lại dự thảo để thấy rõ được nghĩa vụ trong việc lên tiếng của doanh nghiệp tín dụng với Ngân hàng nhà nước khi doanh nghiệp mình rơi vào một trong các trường hợp bị ưng chuẩn đặt vào tình trạng kiểm soát khác lạ.

Băn khoăn dự luật cho phá sản ngân hàng - 1

Đại biểu Phùng Thị Thường, đoàn ĐBQH tỉnh giấc Vĩnh Phúc.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 145 dự thảo có ghi “khi có nguy cơ mất tài năng chi trả, nguy cơ mất tài năng tính sổ, doanh nghiệp tín dụng phải kịp thời lên tiếng với Ngân hàng nhà nước về thực trạng, căn nguyên, các giải pháp đã vận dụng, dự định vận dụng để khắc phục và yêu cầu, kiến nghị với Ngân hàng nhà nước”.

Tuy nhiên, doanh nghiệp tín dụng được ưng chuẩn đặt vào trình trạng kiểm soát khác lạ khi lâm vào một trong 4 trường hợp được nêu tại khoản 1 Điều 145, không phải chỉ có trường hợp có nguy cơ mất tài năng chi trả, mất tài năng tính sổ.

“Như vậy, doanh nghiệp tín dụng rơi vào các trường hợp còn lại thuộc tình trạng phải kiểm soát khác lạ thì ai có nghĩa vụ phải lên tiếng với Ngân hàng nhà nước ưng chuẩn hay tự Ngân hàng nhà nước phải có nghĩa vụ biết về vấn đề này. Nếu Ngân hàng nhà nước phải có nghĩa vụ tự biết thì Ngân hàng nhà nước phải căn cứ vào đâu để được biết”, Đại biểu Phùng Thị Thường nói.

Là “người trong cuộc”, Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (đoàn Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Vietinbank cho rằng nếu không sử dụng nguồn lực nhà nước hay ngân sách nhà nước, sẽ có một khoảng trống khi một doanh nghiệp tín dụng tan vỡ nợ, không được sự hỗ trợ của nhà nước sẽ dẫn tới câu chuyện không chi trả trọn vẹn tiền cho dân và sẽ dẫn tới hệ lụy là có thể mất bình an, bình an chuỗi hệ thống và thứ tự xã hội.

Băn khoăn dự luật cho phá sản ngân hàng - 2

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, đoàn ĐBQH thành thị Hà Nội, Chủ tịch Vietinbank.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng cần có chế độ hỗ trợ về thuế thu nhập đơn vị cho doanh nghiệp tín dụng được kiểm soát khác lạ là nhà băng thương nghiệp, nhà băng hợp tác xã, doanh nghiệp tài chính cho tới khi hết lỗ lũy kế và miễn trừ các loại thuế, tổn phí về chuyển nhượng của cải trong quá trình xác nhập, thống nhất, chuyển đổi cách thức pháp lý cho chuyển nhượng tổng thể cổ phần, phần góp vốn của doanh nghiệp tín dụng được kiểm soát khác lạ cho doanh nghiệp tín dụng sáp nhập, thống nhất chuyển nhượng tổng thể cổ phần góp vốn. Đây là giải pháp quan yếu để góp phần lôi cuốn các nhà đầu tư mới tham dự vào quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp tín dụng.

“Trên thực tiễn, việc đầu tư vào các doanh nghiệp tín dụng yếu kém sẽ gặp mặt nhiều không may. Do vậy, nếu không có sự hỗ trợ về tài chính, chế độ thì khó có thể lôi cuốn các nhà đầu tư tham dự xử lý doanh nghiệp tín dụng yếu kém, từ đó thúc đẩy trực tiếp tới hiệu quả việc lôi cuốn nguồn vốn của xã hội tham dự xử lý doanh nghiệp tín dụng, khác lạ là nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài,” Đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Băn khoăn dự luật cho phá sản ngân hàng - 3

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn ĐBQH tỉnh giấc Đồng Tháp.

Về bảo đảm lợi quyền của người gửi tiền, ngày nay việc quy định mức chi trả bảo hiểm tiền gửi còn bất cập, hạn mức chi trả chỉ 75 triệu đồng/1 người trong khi thực tiễn một người có nhiều sổ tiết kiệm với số tiền hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Đại biểu Hòa cho rằng nếu vận dụng giải pháp tan vỡ nợ mà chi trả tiền gửi theo hạn mức là 75 triệu đồng/1 người có thể tiềm ẩn nguy cơ người gửi tiền cá nhân rút ào ạt tại nhiều doanh nghiệp tín dụng. Từ đó có thể dẫn tới sự đổ tan vỡ dây chuyền cho các doanh nghiệp tín dụng thúc đẩy sự bình an của chuỗi hệ thống doanh nghiệp tín dụng. Người gửi tiền có thể tụ tập khiếu nại đông người gây mất thứ tự bình an xã hội. Vì vậy, luật sửa đổi, bổ sung lần này cần quy định như thế nào để bảo đảm lợi quyền cho người gửi tiền.

“Cần quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tín dụng như cho vay lãi suất khác lạ để chi trả số tiền vượt hạn mức bảo hiểm chỉ trả cho cá nhân gửi tiền. Đây là giải pháp hỗ trợ quan yếu và cấp thiết khi thực hành tan vỡ nợ để không làm đổ tan vỡ và gây mất bình an chuỗi hệ thống doanh nghiệp tín dụng, không làm thúc đẩy tới bình an tiền tệ nhà nước, thứ tự bình an xã hội, bảo đảm lợi quyền người gửi tiền và giữ vững uy tín của toàn chuỗi hệ thống tín dụng”, Đại biểu Phạm Văn Hòa nói.