Ai được miễn trừ trách nhiệm khi tái cơ cấu ngân hàng yếu kém?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói về 10 triệu tỉ đồng để tái cơ cấu kinh tế

Quốc hội bàn về tái cơ cấu nền kinh tế

Hội thảo Tín dụng NH thúc đẩy tái cơ cấu ngành NN: Gỡ khó vay vốn

Theo Quyết định 1058 về cơ cấu lại các công ty tín dụng cho đến năm 2020 gắn với xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức duyệt y duyệt y. Việc Quốc hội phê duyệt duyệt y Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các công ty tín dụng cùng với việc tại kỳ họp trước Quốc hội đã duyệt y Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu là cơ sở pháp lý rất căn bản và rất quan yếu và cấp thiết để xử lý những vấn đề sinh tồn hạn chế đã được Chính phủ đặt ra trong đề án cơ cấu lại chuỗi hệ thống các công ty tín dụng.

Theo Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, việc miễn trừ bổn phận đối với người tham dự cơ cấu lại các công ty tín dụng yếu kém được thực hành với các điều kiện rất ngặt nghèo. Theo đó:

“Việc miễn trừ bổn phận chỉ được thực hành khi có đủ các điều kiện, thứ nhất là người được giao phải thực hành nhiệm vụ và quyền hạn một cách chân thực; Thứ hai, theo đúng quy định của luật pháp; Thứ ba là đúng các phương án cơ cấu lại công ty tín dụng đã được cấp có thẩm quyền duyệt y.”

Có quan điểm cho rằng trường hợp đã thực hành đúng quy định luật pháp thì dĩ nhiên không bị tầm nã cứu bổn phận. Tuy nhiên, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng thực tiễn NHNN công ty thực hành việc cơ cấu lại và xử lý các nhà băng yếu kém thời kì vừa qua, việc thiếu các quy định chi tiết đã liên quan rất lớn đến tâm lý của những người tham dự cơ cấu lại công ty tín dụng yếu kém.

“Đa số cán bộ tham dự việc cơ cấu lại là viên chức của các nhà băng thương nghiệp, họ không phải là cán bộ công chức của quốc gia. Do vậy, có tình trạng vừa qua rất nhiều cán bộ từ khước, đã được cử sang rồi thì tìm cách đổi thay và xin thôi nhiệm vụ. Đó là những bất cập rất lớn trong việc có thể trưng tập được những cán bộ có đạo đức, có năng lực và kinh nghiệm để tham dự cơ cấu lại các công ty tín dụng yếu kém,” Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Ai được miễn trừ trách nhiệm khi tái cơ cấu ngân hàng yếu kém? - 1

Thống đốc Lê Minh Hưng giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các công ty tín dụng.

Về vấn đề phương án chuyển giao bắt buộc nhà băng yếu kém, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng khi thực trạng tài chính của một nhà băng đã quá yếu, vốn tự có và quỹ dự trữ của vốn điều lệ và quỹ dự trữ đã âm, trên thực tiễn về thực chất công ty đó cũng đã lâm vào tình trạng tan vỡ nợ.

“Khi họ không có kĩ năng để tự hồi phục thì chúng ta phải có những giải pháp cấp thiết để xử lý. Trước khi tiến hành các giải pháp cấp thiết đều phải có quy trình để xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ được thực hành bởi các công ty kiểm toán chủ quyền và khi nhà băng đã lâm vào tình trạng như vậy thì thường các cổ lỗ đông không hiệp tác để xử lý nên theo thời kì thì tình trạng yếu kém của các công ty này ngày một trầm trọng”.

Thực trạng này sẽ dẫn đến bất ổn rất lớn trong hoạt động của chính nhà băng đó, cũng như bình yên của chuỗi hệ thống và tiềm ẩn nguy cơ người gửi tiền mất lòng tin và sẽ rút tiền hàng loạt nên cần phải có các quy định chuẩn y sự can thiệp của quốc gia để kết thúc quyền cổ lỗ đông. Điều này rất cấp thiết và quy định này chuẩn y quốc gia được chủ động xử lý các không may tiềm ẩn để có thể bảo vệ được lợi ích của người gửi tiền và bảo đảm lợi ích tầm thường của toàn xã hội.

Về phương án tan vỡ nợ nhà băng, Thống đốc nói với vai trò là trung gian tài chính trong hoạt động huy động và cho vay, các công ty tín dụng có thể có nguy cơ khi yếu kém thì phải đối mặt với tình trạng bị rút tiền hàng loạt, đe dọa đổ tan vỡ dây chuyền, liên quan đến lợi quyền của người gửi tiền. Do đó, Chính phủ cũng như cơ quan soạn thảo đã rà soát và nghiên cứu rất kỹ các quy định tại phương án tan vỡ nợ để bảo đảm sự cẩn trọng cấp thiết.

“Đối với phương án tan vỡ nợ thì thẩm quyền quyết định chủ trương và duyệt y phương án tan vỡ nợ thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Chủ trương tan vỡ nợ chỉ phê duyệt theo nguyên lý là giải pháp rốt cuộc, khi công ty tín dụng được kiểm soát khác lạ không có kĩ năng thực hành hoặc thực hành không chiến thắng các phương án khác, như hồi phục, sáp nhập, thống nhất, giải tán hoặc chuyển giao bắt buộc.”

Khi xây đắp phương án tan vỡ nợ, quan điểm lãnh đạo tầm thường của Chính phủ là phải kiểm tra liên quan kỹ lưỡng của việc tan vỡ nợ đối với sự bình yên của toàn chuỗi hệ thống. Rủi ro tiềm ẩn đối với cục bộ nền kinh tế cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp lí của người gửi tiền. Dự thảo luật đã bổ sung các quy định để chuẩn y Chính phủ được vận dụng các giải pháp khác lạ nhằm bảo đảm bình yên chuỗi hệ thống các công ty tín dụng, thứ tự và bình yên xã hội khi xử lý các công ty tín dụng được kiểm soát khác lạ và lên tiếng Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.